Válka
O úroveň vý‘ cea.livinghistory.cz

Stará víra

Součástí života starých Moravanů byla i víra. Nová víra v Krista, která na Moravu přišla už v 8. století, ale nedokázala plně potlačit víru původní. Ta ostatně přežívá dodnes v podobě různých lidových zvyků a tradic. I v druhé polovině 9. století je křesťanská víra označována franskými anály z "hrubou" a to i přes působení cyrilometodějské misie. Největší ztotožnění s novým náboženstvím můžeme hledat u velkomoravských velmožů v širším okruhu kolem knížete. Některá místa (Břeclav - Pohansko aj.) se po zániku Velké Moravy vrátila ke starému kultu.

Nová vírachcete mezi nás?  reference   nabídka   sponzoring   mapa stránek   vyhledávání na webu   webmaster