Válka
O úroveň vý‘ cea.livinghistory.cz
Výstroj    Výzbroj    Opevnění

Počty obyvatel Velké Moravy a stejně tak i počty bojovníků byly během času různé. Je jisté, že vojenská síla v době Mojmíra I. byla dalece menší, než o nějakých čtyřicet let poté, kdy Svatopluk úspěšně čelil franským vojskům.

V době vrcholu velkomoravského státu je odhadován celkový počet dospělých - a tedy bojeschopných - mužů asi na 80 000 - 100 000. To představuje zemskou hotovost která kompletně nastupovala opravdu jen ve výjimečných situacích. Běžně do boje nastupovalo přibližně 30 000 mužů a z toho až 10 000 jízdních. Jak je vidět Velká Morava v době svého největšího rozmachu disponovala vojskem opravdu úctyhodným. Samotná družina Svatoplukova pak čítala přibližně 5 000 mužů a to převážně jezdců.

Nejčastější válečná střetnutí byla s Franky, pro Moravany často vítězná. V dobách míru s Franskou říší byly podnikány expansivní výpravy mimo sféru zájmů franské říše.
chcete mezi nás?  reference   nabídka   sponzoring   mapa stránek   vyhledávání na webu   webmaster