Jídlo
O úroveň vý‘ cea.livinghistory.cz

Součástí každodenního života byla i hudba a hry. I přes více než tisíciletou propast věků můžeme rekonstruovat některé druhy této činnosti. Jedná se ale jen o zlomek toho původního.

Hry

Jediná hra, jejíž deska se do dnešních dnů dochovala, je mlýnek. Pravidla se ani za stovky let neměnila. Hru mlýnek dokládají nálezy hracích desek z Butovic, Libice a Olomouce. Pravděpodobně to nebyla jediná desková hra tehdy hraná.

Pískovcová  deska s vyrytým mlýnkem z Butovic.
Pískovcová deska s vyrytým mlýnkem z Butovic.
Kostky

K nejedné hře se používaly i kostky. Ty se dodnes dochovaly v malém počtu. Na vině je nejspíš opět volba organických materiálů pro jejich výrobu. Dochovaly se pouze kostky kostěné. Jedna z nich pochází z pohřebiště ve Starém Městě Na Valách.

Hrací kostka z kosti. Staré Město.
Hrací kostka z kosti. Staré Město.
Hrací kameny

Součástí deskových her byly a dodnes jsou hrací kameny. Ty bývaly původně z různých organických materiálů - rohovina, kůže, kost, dřevo aj. Dodnes se dochovaly jen ty kostěné. Jejich četné nálezy máme z celé řady lokalit (Staré Město, Mikulčice aj.). Velkomoravské hrací kameny jsou umně zdobeny vyřezáváním a kružbou. Jako hrací kameny sloužily i záprstní kůstky ovcí a koz, tzv. astragaly.

Velkomoravské hrací kameny. Mikulčice. Velkomoravské hrací kameny. Mikulčice.
Velkomoravské hrací kameny. Mikulčice.
Hudba

Hudební nástroje bývaly co do tvaru poměrně jednoduché a málo různorodé, to jim ale neubíralo na možnostech. Dodnes se dochovaly většinou jen nástroje z kosti a kovu, ty dřevěné známe jen z oblastí, kde má dřevo lepší podmínky na dochování.

Píšťalky

Jednoduché píšťalky se vyráběly z dutých ptačích kostí. Známe i některé vyrobené ze srnčího parůžku, nebo výsady parohu jeleního.

Píšťalka z ptačí kosti. MZM.
Píšťalka z ptačí kosti. MZM.
Flétny

Krom flétniček kostěných, které se dochovaly, používali naši předkové i flétničky ze dřeva. Z etnografie známe nejčastěji flétničky s třemi a šesti dírkami. Časté jsou i koncovky bez děr.

Frčák

Ojedinělým nálezem je frčák. Jedná se o dvoudílný kostěný zvukový nástroj. Ten mohl původně fungovat jako hudební nástroj, nebo vábnička.

Frčák. Staré Město.
Frčák. Staré Město.
Strunné nástroje

Používání strunných hudebních nástrojů máme doložené i písemně. Ibn Rusta ve své zprávě o Velké Moravě (z dob vlády Svatopluka) přímo uvádí, že "jejich strunný nástroj má osm strun".

K strunným nástrojům v raném středověku používaným patří gusle a gudky. Rozdíl mezi nimi je ten, že na gusle se hraje smyčcem. Na Velké Moravě se pravděpodobně mohly objevit i různé harfy a jiné tehdy používané hudební nástroje.

Gusle a gudky z Novgorodu.
Gusle a gudky z Novgorodu.
Brumle

Nález brumle nepochází přímo z Velké Moravy, ale z jekymauckého hradiště. Její existence v našem prostředí je ale velice pravděpodobné.

Brumle.
Brumle.
Bubínky, chrastidla

Bubínky a chrastila známe už z pravěku a blízkých analogií. Na Velké Moravě se jistě také používaly. Z různých vyobrazení známe bubínky malé i velké.Na začátek stránkychcete mezi nás?  reference   nabídka   sponzoring   mapa stránek   vyhledávání na webu   webmaster