Materiály

Ne každý velkomoravan si mohl dovolit se zdobit. Na Velké Moravě můžeme rozlišit dva okruhy šperků. Jeden je honosný (tzv. veligradský) a druhý prostý (tzv. podunajský).

U šperku veligradského se dlouhá léta uvažovalo o jeho byzantsko-orientálnímu původu. Jeho domácí původ doložily objevené šperkařské dílny na moravských hradištích, které tyto luxusní kousky produkovaly. Jedná se o honosné šperky vyrobené nejčastěji ze zlata a stříbra. Časté bývá i pozlacení stříbrného jádra šperku.

Šperk podunajský je zjednodušená podoba veligradského. Materiálem pro výrobu se stával nejčastěji bronz, který býval někdy i pozlacený a postříbřený.

Výzdoba

Typickým výzdobným prvkem pro velkomoravské šperky je zdobení pomocí granulace a filigránem. Výzdoba granulací, jak název na povídá, je zdobení povrchu šperku drobnými granulkami drahého kovu. Granulky potom vytvářejí na šperku různé ornamenty. Technice zdobení jemnými splétanými a nasekávanými drátky se potom říká filigrán. Drátky tvoří buď ornamenty na těle šperku (např. u gombíků a opaskových nákončí), popřípadě je jen z nich šperk vytvořen (košíčkovité náušnice).

U gombíků a různých plaket se často setkáváme s tepanou výzdobou.

Gombíky

Gombík je typickým šperkem pro Velkou Moravu. Byly oděvním spínadlem, nebo spíš jen ozdobou oděvu. Velikost gombíků mnohdy bývá i několik centimetrů v průměru. Vyráběly se ze zlata, stříbra, bronzu, mědi a dokonce i ze skla. Do kovových gombíků bývaly často vytepávány zoomorfní, rostlinné nebo geometrické ornamenty. Gombíky vyrobené z "obyčejných" kovů ale i stříbra bývaly často pozlacené. Výzdoba gombíků nemusela být jen tepaná, mohla být i granulovaná, nebo filigránová.. Gombíky jsou nacházeny v hrobech mužů žen i dětí z vysoce postavených vrstev s bohatými hrobovými výbavami. Skleněné gombíky se nacházejí převážně v dětských hrobech (zatím je znám jen jediný ženský hrob se skleněnými gombíky.

Náušnice

Stejně jako gombíky jsou velkomoravské náušnice typické pro tuto dobu a oblast. Mají velice obsáhlou typologii. Způsobem zpracování je můžeme rozdělit na náušnice zhotovené z filigránového drátku a náušnice vytepávané z plechu. Dále jsou tu náušnice podunajského typu, které bývají často z bronzového drátu, někdy zdobeného granulací.

Prsteny

Velkomoravské prsteny nacházíme většinou v ženských hrobech. Známe prsteny zdobené granulací, filigránem, kameny a skly, ale také prsteny z bronzového či stříbrného drátku, tepané z plechu, výjimečně vyrobené z kosti.

Opaskové garnitury

Honosné opasky těch nejvýznamnějších velmožů byly ukončeny nádhernými nákončími. Tato opasková nákončí jsou dokonalou ukázkou vyspělých velkomoravských šperkařských technik s použitím granulace i filigránu. Některá nákončí bývala zdobena i perlami, emailem, barevnými sklíčky či antickými gemami. Prostý lid si takováto nákončí pochopitelně nemohl dovolit.

Součástí některých opaskových nákončích bývaly i lité, nádherně zdobené přezky. Často (ne vždy!) to bývaly přezky, které neměly trn a opasek se zapínal pomocí "pacek" nanýtovaných na řemenu.

Plakety

Z několika nálezů máme kulaté plaketky z tepaného plechu. Tou nejznámější je plaketka sokolníka objevená na pohřebišti u kostela ve Starém Městě - Špitálkách. Plaketa byla s největší pravděpodobností umístěna na holi, dochovaly se i zbytky dřeva a okování pro lepší úchop. Další plakety zobrazují například mužskou hlavu s poprsím a ptáka.

Výroba CEA.","",0,0,0,0) ?>
Korálky

Korálky pro náhrdelníky bývaly zhotovovány nejčastěji ze skla, informace o nich naleznete zde. Časté bylo i použití opracovaného jantaru, zřídka potom kosti a hlíny. Z Velké Moravy známe i korálky kovové, většinou se jedná o korálky vzniklé spojením dvou tepaných půlek a následně zdobených granulací a filigránem. Materiálem bylo nejčastěji stříbro a zlato, velice vzácně pak z bronzu.

Záušnice

Tento šperk se ve větší míře objevuje až v období mladším, ale známe jej i z naší doby. Záušnice měly podobu kroužku z drátu často na jednom konci roztepaného a stočeného. Jako materiál sloužil hlavně bronz a stříbro. Záušnice se nosívaly vetknuté do kožené nebo textilní čelenky.

Další šperky a závěsky

Méně početné skupiny šperků představují různé křížky, kování, kaptorgy, spínací brože apod. Téměř výlučně z ženských a hlavně dívčích hrobů pochází lunicovité závěsky. Často bývají z drahých kovů a zdobené granulací i filigránem. Známe i lunice lité z bronzu.

Literatura: