Dřevo
O úroveň vý‘ cea.livinghistory.cz

Po celou dobu existence člověka se hojně používaly dřevěné výrobky, bohužel vlivem nevhodných podmínek pro dochování organických materiálů se u nás zachovalo jen velmi málo těchto artefaktů. V Mikulčicích, Starém Městě a dalších příhodných místech se v naplavených vrstvách dochovalo poměrně velké množství dřevěných výrobků od věder až po celé čluny. U většiny dřevěných výrobků musíme často sáhnout k analogiím a hypotetickým rekonstrukcí.

Mistrně zvládnutou práci se dřevem nám dokládají mimo jiné hlavně konstrukce velkomoravských studen a úpravy hrobů. Výdřevy hrobových jam bývají často zhotovené ze štípaných prken silných někdy i méně než dva centimetry.

Nástroje

K dokonalému opracování dřeva sloužila hlavně sekera, máme i specialisované sekery tesařské. Známe i velkomoravské pilky poměrně malých velikostí, ty sloužily nejspíš při přesné truhlářské práci. Pro jejich malé rozměry se nedá uvažovat, že by sloužily při kácení stromů nebo řezání prken. Takovéto pily se objevují až v době podstatně mladší. Celkem časté jsou i nálezy různých dlátek a nebozezů. K vyrovnání ploch sloužily pořízy. Pravděpodobné je i použití hoblíku (některé železné fragmenty byly zřejmě nožem hoblíku). Tyto nástroje pravděpodobně sloužily i k práci s kostí, parožím a rohem.

Repliky některých velkomoravských dřevoobráběcích nástrojů.<br/>Výroba CEA. Repliky některých velkomoravských dřevoobráběcích nástrojů.<br/>Výroba CEA.
Repliky některých velkomoravských dřevoobráběcích nástrojů.
Výroba CEA.
Vědra

Velmi častým nálezem jsou dřevěná okovaná vědérka kulatého i oválného tvaru. Vědra byla vyráběna z dřevěných dýh stažených kováním, ta bývají někdy i sama o sobě uměleckým dílem a jsou bohatě zdobená prolamováním. Většinou jsou kování věder jen prostá. Nejčastější jsou vědra válcovitá a mírně kónická s třemi, nebo čtyřmi obručemi. Z velkomoravských lokalit jich známe stovky. Jejich průměr se pohybuje nejčastěji mezi 10 a 20 centimetry.

Velkomoravská vědra z Mikulčic. Velkomoravská vědra z Mikulčic.
Velkomoravská vědra z Mikulčic.
Čutory

Z několika nálezů ve Starém Městě u Uherského Hradiště známe i dřevěné čutory.  Na jedné z nich byla objevena tepaná výzdoba na bronzovém plechu. Dá se předpokládat, že byly relativně běžnou součástí tehdejší produkce.

Dřevěná čutorka, miska a lžíce vyrobené podle velkomoravských nálezů.<br/>Výroby CEA.
Dřevěná čutorka, miska a lžíce vyrobené podle velkomoravských nálezů.
Výroby CEA.
Misky, korbely

Známe i dřevěné, soustružené misky. Ty byly objeveny zatím jen ve dvou exemplářích - ve Starém Městě a v mohylníku ve Strážovicích. Jejich průměr je cca 10 cm. Z pohřebiště ve Starém Městě „Na Valách“ pochází i ojedinělý nález dřevěného „korbelu“ s víčkem.

Dřevěný „korbel“ ze Starého Města. <br/>MZM Brno.
Dřevěný „korbel“ ze Starého Města.
MZM Brno.
Naběračky, lžíce

Dřevěné naběračky byly nalezeny na Mikulčickém hradišti v celkem hojném počtu. Jedna z mikulčických naběraček je na rukojeti i zdobená. Podobná byla objevena při výzkumu na polském hradišti Ostrów Lednicki. Její rukojeť je na konci ozdobena „medvědí hlavičkou“.

Velkomoravské lžíce známe opět z mikulčického hradiště. Mají krátké rukojeti a jsou poměrně mělké. Byly drženy nejspíš v pěsti, tak jak to známe z vyobrazení z mladších období, kdy byly používány lžíce stejné. Další lžíce datovaná do ranného středověku Pochází z Pražského Hradu, ta se ale více než lžíci podobá vařečce.

Naběračka z Mikulčic.
Naběračka z Mikulčic.
Střenky a pochvy

Častými nálezy bývají rzí zakonzervované části dřevěných pochev a střenek nožů, ale i mečů. Rez, nebo patina bronzu dokáže konzervovat  dřevo i vlákna textilu. Střenky nožů známe z Količína, Staroměstskouherskohradišťské sídelní aglomerace, Mikulčic a dalších míst. Celé držadlo i se srpem se podařilo objevit opět v Mikulčicích a Starém Městě.

Mikulčické srpy s dochovaným držadlem.
Mikulčické srpy s dochovaným držadlem.
Koše, vrše

V Mikulčicích byly objeveny i koše, rybářské vrše, ale také proutěné pletené ploty. Stejné ploty známe i z Pražského hradu a Starého Města.

Monoxyly

Na velkomoravských lokalitách s říčními toky bývají někdy nalézány i monoxyly – jednoduché dřevěné čluny vydlabané z jednoho kusu dřeva. Jejich délka se pohybuje přibližně kolem devíti metrů. Pro výrobu monoxylů byl většinou používán dub.

Velkomoravské monoxyly. Mikulčice.
Velkomoravské monoxyly. Mikulčice.
Monoxyly a pádla z Mikulčic. Monoxyly a pádla z Mikulčic.
Monoxyly a pádla z Mikulčic.

Výjimečným nálezem je objev částečně dochovaného velkomoravského mostu přes jedno z ramen řeky Moravy v Mikulčicích. Jemu podobný byl objeven i v polském Ostrówu Lednickiem.

Výroba dřevěného uhlí a dehtu

Pro výrobu železa bylo nutné dřevěné uhlí. Vyrábělo se pravděpodobně v jednoduchých milířích. K impregnaci, lepení a dalším účelům býval vyráběn dehet.    Na začátek stránkychcete mezi nás?  reference   nabídka   sponzoring   mapa stránek   vyhledávání na webu   webmaster