Knížecí dvorec
O úroveň vý‘ cea.livinghistory.cz

Opevnění

Areál dvorce je vymezen lehkou fortifikací, kterou tvoří nízký příkop s valem a pleteným plotem, u něhož uvažujeme jeho omazání mazanicí. Hlavní vstup tvoří jednoduchá brána, která vychází z brány objevené v Břeclavi – Pohansku. V horní části brány je plošina pro obránce. Plot bude osazen i třemi malými brankami pro usnadnění komunikace. Zároveň mohou tyto sloužit jako tzv. „výpadové branky“.

Palác

Palác je spolu s kostelem ústřední budovou celého dvorce. Jedná se o dvoudílný roubený dům s polopatrem. Rekonstrukce o rozměrech cca 6 x 12 metrů vychází z velkomoravského paláce z lokality Ducové. Spodní patro paláce je, v souladu s nálezovou situací, rozděleno na menší „soukromou“ a větší „reprezentativní“ část.

Kostel

Kamenný kostel je replikou X. kostela z Mikulčic. Na sloupech v těle lodi je umístěna knížecí empora. Součástí kostela bude i zvon a oltář podle velkomoravských nálezů z Bojné. Vnitřek lodi bude opatřen malovanou výzdobou.

Domy družiníků

V centrální části dvorce budou i čtyři domy družiníků. Od jednodílných po dvoudílné, podle nálezů z Mikulčic, Levého Hradce, Břeclavi - Pohanska a Starého Města.

Součástí dvorce bude i replika velkomoravské studny uprostřed centrální části.Na začátek stránkychcete mezi nás?  reference   nabídka   sponzoring   mapa stránek   vyhledávání na webu   webmaster