Projekt
O úroveň vý‘ cea.livinghistory.cz

knížecí dvorec

zázemí dvorce

dvorce na Velké Moravě

Naším hlavním cílem je stavba a pravidelné oživování knížecího dvorce z dob Velké Moravy. Finální podobou bude ideální rekonstrukce dvorce, která vychází z dvorců z Břeclavi – Pohanska, Mikulčic aj. Podkladem pro rekonstrukce se potom staly přímo stavby odkryté při archeologických výzkumech převážně z centrálních částí Velké Moravy.

Místem stavby dvorce se stalo nejvýznamnější místo Velké Moravy a zároveň její hlavní město – Mikulčice. Stavbu jsme situovali do míst poblíž VII. kostelu, nedaleko samotného opevněného centra pětisethektarové aglomerace.

Samotný projekt bude rozdělen na dvě základní části – knížecí dvorec jako takový a jeho zemědělsko-hospodářské zázemí. Centrální dvorec bude reprezentovat postavení rodového knížete – palác, kamenný kostel a domy družiníků. Hlavní částí zemědělského-hospodářského zázemí bude pole s pěstovanými původními plodinami a jednotlivé výrobní areály. Jeho nedílnou součástí se mimo jiné stane hrnčírna, kovárna, oboroh, zásobnice a další stavby potřebné k zemědělsko-hospodářské činnosti. Celý komplex bude představovat nezávislou hospodářskou, mocenskou a církevní jednotku.

Činností sdružení není jen stavba dvorce, ale i znovuoživení starých řemeslných technik a výrobních postupů pro širokou veřejnost formou živé historie a zároveň pokusy na poli experimentální archeologie.Na začátek stránkychcete mezi nás?  reference   nabídka   sponzoring   mapa stránek   vyhledávání na webu   webmaster