Kníže Soběbor vládne své zemi a družině nejen pevnou rukou, ale i laskavým slovem. Jeho rady si cení každý a slovo knížete má vždy velkou váhu.

"; $text = $text."

Své zájmy i zájmy své země hájí raději slovem, než silou. Není-li zbytí, sedá s družinou na své koně a vyráží do boje. V boji mečem, sekerou a kopím nemá v celé zemi sobě rovného.

"; $text = $text."

Rád s přáteli usedne ke stolu s dobrým pitím a jídlem a je-li v dobrém rozmaru v jeho rukou ožívá nejeden hudební nástroj. Umně zpracovává dřevo, kost, paroh i kůži. Jeho oblíbenou kratochvílí je lov s dravými ptáky, psi a jízda na koni. Volné chvíle trávil kníže se svými ženami, jeho nejoblíbenější se stala Doubravka, kvůli které zapudil ostatní.

"; break; } case 'doubravka': { $jmeno='Doubravka'; $text = $text."

Mladá kněžna, na první pohled křehká dívka, která je ale knížeti i celé družině velkou oporou. Soběborovi je dobrou družkou a lepší by těžko hledal. Je velmi zručnou tkadlenou, její ozdobné pásy se těší velké oblibě nejen v naší zemi. Zná mnohá tajemství barvení látek nejrůznějšími bylinami a hlínami.

"; $text = $text."

Ráda brává do rukou luk a její šípy zpravidla neminou cíle.

"; break; } case 'rodoslav': { $jmeno='Rodoslav'; $text = $text."

Přední z knížecích družiníků. Je nejen udatným válečníkem, ale i výborným řemeslníkem. Zkušenou rukou kováře přetváří chladný kov na nástroje i zbraně, které mají duši. S trpělivou přesností vyrábí nýtované kroužkové brně. Ovládá i práci se dřevem a výrobu luků. Jeho luky jsou oblíbené u střelců z širokého okolí.

"; break; } case 'jaroslav': { break; } case 'bojsa': { break; } case 'mlada': { break; } case 'kojan': { $jmeno='Kojan'; $text = $text."

Kojan je muž, který nadevše miluje dobré jídlo a pití. Neuspokojí jej ale jen tak něco a proto si pivo vaří sám. Jeho výtečnému pivu se snad žádné jiné nevyrovná. Díky své výřečnosti je u knížete velice oblíben. Žádné mladé děvče před ním není v bezpečí ani za silnou hradní zdí.

"; $text = $text."

Je-li povolán do boje, bývá nebezpečným válečníkem s lehkým kopím a štítem.

"; $fotosnum=3; break; } case 'krisan': { break; } case 'liska': { $jmeno='Liška'; $text = $text."

Zná mnohá tajemství bylin a kořenů, z jejích rukou vychází léky i jedy. Její bejlí a zaříkání vrátily již nejednomu znavenému muži mužství.

"; break; } case 'svojsa': { break; } case 'pavelm': { break; } case 'jaron': { break; } case 'benata': { break; } case 'nestaras': { break; } case 'milota': { $jmeno='Milota (Jura)'; $text = $text."

Vezme-li do rukou dláto, nůž a poříz, ožívá v nich každý kousek dřeva. Vyrábí nejen misky, čutory, ale i skvostný zdobený nábytek. Jeho pevnými štíty, které jsou lehké jako pírko, se brání nejen celá knížecí družina. Komu by se zdálo, že Milota zná jen práci, je na omylu. Při bujarých pitkách je ve svém živlu a od stolu neodchází dokud je co pít. A odejde-li dřív, je to zpravidla jen s krásnou dívkou.

"; break; } case 'vlcek': { $jmeno='Vlček '; $text = $text."

Mladý chlapec, kterého jako otroka koupil kníže i s jeho bratrem Bohdanem. Je velice snaživý a pracovitý, leč ještě velice neopatrný a zbrklý. Rozumí snad každé němé tváři a knížecí psi se mu stali jeho druhou rodinou. Jeho společnicí se stala malá lasička, se kterou provádí lecjaké taškařice.

"; break; } case 'bohdan': { $jmeno='Bohdan'; $text = $text."

Otrok, kterého kníže získal i s jeho bratrem Vlčkem od arabského kupce za tři kožky z kuny a skleněný pohár. Kníže mu za věrné služby slíbil svobodu, je mu proto oddaným sluhou. Pro knížete vyrábí nádherně zdobené kožené výrobky.

"; $text = $text."

Jednou by se rád postavil po boku knížete a jeho družiny do bitevní linie. Prak je v jeho rukou stává neskutečně přesnou zbraní.

"; break; } } echo"


"; echo "\n
"; obrazekS($clen.".jpg","","",0,0,0,0); echo "\n

".$jmeno."

"; echo "\n".$text; if($fotosnum>0) { echo "\nFotogalerie:
"; for($i=1;$i<=$fotosnum;$i++) { echo "\n "; } } echo "\n
"; ?>