O úroveň vý‘ cea.livinghistory.cz
Členové CEA

Děti

Centrum experimentální archeologie a živé historie vzniklo na sklonku roku 2006 ve snaze skloubit živou historii a experimentální archeologii.

Zabýváme se hlavně obdobím Velké Moravy v centru tehdejší říše. S maximální možnou autenticitou se snažíme ztvárňovat každodenní osudy prostých lidí, řemeslníků a zemědělců, ale také nobility a kléru. Podkladem naší činnosti jsou prameny archeologické a několik málo pramenů psaných, které se dochovaly až do dnešních dnů. Našimi členy jsou lidé každého věku z Čech, Moravy i Slovenska.

Pořádáme kulturně-historické akce pro širokou veřejnost a jedním z našich největších cílů je stavba dvorce z období Velké Moravy.

Odkazy

Kontakt
 chcete mezi nás?  reference   nabídka   sponzoring   mapa stránek   vyhledávání na webu   webmaster