VÝROBA DEHTU

Při experimentu jsme použili princip suché destilace, jejímž výsledkem je pevný zbytek, v našem případě dehet. Podobný postup se používá k výrobě koksu, dřevěného uhlí aj. Během několika opakování experimentu jsme výrobní postup upravovali a zdokonalovali, až jsme dosáhli kýženého výsledku.

Pec jsme postavili z destrukce staré keramické pece a následně zasypali hlínou. Na vrcholku pece byl ponechán otvor pro vložení hrnce. Ve spodní části byl samozřejmě otvor pro přikládání. Do otvoru na vrcholku pece jsme vložili hrnec s březovou kůrou a na něj další hrnec.

Březová kůra musí být nadrobno nasekaná (nastříhaná) pro lepší postup při výrobě, jak jsme si ověřili. Po cca 30 ti minutách pozvolného a mírného topení je dehet hotový. Od cca dvacáté minuty topení je potřeba často kontrolovat tvorbu dehtu. Může se stát, že dehet rychle shoří.

Zde si můžete prohlédnout fotogalerii z výroby dehtu.

Detaily o výrobě dehtu dodáme v blízké době.